Obrázek uživatele Anonym

140 Tmavoretka bělavá

Tmavoretka bělavá

140. Tmavoretka bělavá

Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

 Hygromiidae -vlahovkovití

  

foto:http://ziva.avcr.cz/2008-2/hleda-se-tmavoretka-belava.html Foto A. Míkovcová

      Popis:

       Tento kráný a zajímavý šnek není původní v našich zemích. Docestoval k nám ze Středomoří na začátku 20. století a byl znám z počátku pouze na jižní Moravě, ale v roce 1986 byla už jeho populace nalezena v Hradci Králové a na mě dost známé lokalitě, kterou jsem sledovala v roce 1983, ale tehdy tam tento šnek ještě nebyl nalezen a tak se v tomto roce 2014, bude pořádat expedice Monacha ve městech Hradec Králové a Plzeň. V roce 2008 už byl tento šnek v Plzni a dokonce byl spatřen v centru města. Vyskytuje se v okolí řeky Labe a rovněž v Praze, výskyt je rovněž potvrzen z Olomouce.

          Šnek patří mezi naše středně velké ulitnatce. Ulita o velikosti kolem 1 cm je světle béžová, někdy má po sobě hnědé nepravidelné skvrny. Obústí je hnědé a nad ním se v dospělosti šneka objevuje bílý proužek. Vyskytuje se na vlhčích lokalitách, v rákosí, ale i v městské zeleni a dokonce v Hradci Králové na lokalitě Plachta - na skládce, nález je i v Plzni před supermarketem.

 

Zdroj: http://www.biolib.cz/cz/image/id217151/ fotograf: Jan Myšák

      Tmavoretka byla objektem zkoumání v roce 2007. Projekt, který se zabýval jejím výskytem byl veden pod registrem: GA UK 63407. Byl rovněž učiněn pokus o chov v zajetí tohoto šneka s výsledkem: šneci dorůstají menší velikosti a nemají bílý proužek.

 informace:http://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/hleda-se-tmavoretka-belava.pdf

http://web.natur.cuni.cz/ekologie/doc/Monacha.PDF