Obrázek uživatele Anonym

000 Suchozemští plži ČR

Seznam suchozemských plžů v ČR:

                                                      

 

         Věda, která zabývající se plži, se nazývá malakologie, ta se dále dělí na část zaměřenou pouze na schránky měkkýšů, tj. konchologie a na část zaměřenou na hlavonožce, tj. teuthologie. Je i vítaná spolupráce s našimi významnámi malakologi. O naši práci byla v tomto roce (2012) informována naše nejznámnější malokoložka RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D. Další malokologové: doc. RNDr. Michal Horsák, Ph.D, RNDr. Luboš Beran, Ph.D., Ing. Tomáš Čejka Ph.D.Mgr. Petr Bogusch Ph.D. a dalších více než 30 členů, mezi nimiž je uveden i Mgr. Tomáš Protiva, Ph.D.

 

       Jsme většinou chovalelé afrických šneků čeledě Achatinidae, ale chováme, nebo se zajímáme i o ostatní plže, zvláště jsme se zaměřili na plže vyskytující se u nás. Tento web chceme  věnovat i těmto plžům. Web není ale zaměřen na všechny plže a není jeho účelem zmapovat všechny šneky co žíjí v Česku a na Slovensku (kde máme také své členy). Spíše se budeme zabývat plži, kteří se vyskytují v okolí našich bydlišť, budeme pozorovat v jakém prostředí žijí. Některé již chováme a úspěšně rozmnožujeme v teráriích. V přírodě Česka stoupá počet nepůvodních živočichů a je i našem v zájmu chránit přírodu, před zavlečením některých dalších druhů plžů ze zájmových chovů.

 

Vědecká klasifikace plžů:

 

Říše: živočichové (Animalia) 

Kmen: měkkýši (Mollusca)

Třída: plži (Gastropoda) vodní a suchozemské, zhruba 40 000 druhů  

Podtřída: plicnatí (Pulmonata) dále pak i předožábré, zadožábré  

Řád: stopkoocí (Stylommatophora) 

Čěleď: Achatinidae., zhruba 200 druhů a podruhů, .............

 

Hystorie malakologie u nás

Dostupná literatura:

 

Výzkum měkkýšů v ČR existuje zhruba 150 let:

1860 - Schöbl - první pokus o přehled měkkýšů v Čechách

1868 - Slavík - podrobnější přehled a intenzivnější zájem o mlže v Čechách

1892 - 1895 – Ulišný – nejznámější monografie

1948 - Ložek shrnutí poznatků, 1956 publikování všech měkkýšů v Československu

1998 - Beran kompletní práce sladkovodních druhů v ČR

1964 - Ložek Kompletní seznam měkkýšů v ČR

2001 - L. Juřičková, M. Horsák, a L. Beran - Kontrolní seznam a Červený seznam českých měkkýšů

 

 

 

 Katalog, či seznam plžů je napsán podle zdroje ve Wikipedie a podle počtu druhů není úplný, bude postupně podle dalších nálezů doplňován.

 

       V současné době je známo celkem asi 219 druhů plžů, z toho je 50 vodních 169 suchozemských. V Čechách se ve sklenících pak vyskytuje kolem 11 dalších druhů plžů. Existuje několik seznamů podle autorů a podle období ve kterých se seznam sepisoval. Nejnovější seznamy obsahují větší počet druhů: Juřičková et al (2008) 245 druhů a lze jej nalést v: Malacologica Bohemoslovaca, Seznam Horsák et al (2010) 247 druhů.

 

 

Silně zvýrazněný text, znamené, že jeplž podrobněji rozepsán.

Bezulitnatí plži jsou v samostatném seznamu.

 

Následuje Červený seznan ohrožených plžů podle latinských názvů  -  zdroj informací:

http://mollusca.sav.sk/malacology/Beran/Beran%20Jurickova%20Horsak%202005%20Red%20List.pdf

  

  Aciculidae

001 jehlovka malinká Acicula parcelineata (Clessin, 1911) - Morava

002 jehlovka hladká Platyla polita (Hartmann, 1840) - Čechy, Morava

Actophila
Carychiidae

003 síměnka nejmenší Carychium minimum O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava

004 síměnka trojzubá Carychium tridentatum (Risso, 1826) - Čechy, Morava

Stylommatophora
Cochlicopidae

005 oblovka lesklá Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

006 oblovka drobná Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) - Čechy, Morava

007 oblovka velká Cochlicopa nitens (M. von Gallenstein, 1848) - Čechy, Morava

Orculidae

008 sudovka skalní Orcula dolium (Draparnaud, 1801) - Morava

009 sudovka žebernatá Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792) - Čechy, Morava

Chondrinidae

010 žitovka obilná Granaria frumentum (Drapanaud, 1801) - Čechy, Morava

011 ovsenka skalní Chondrina avenacea (Bruguière, 1792) - Čechy

012 ovsenka žebernatá Chondrina clienta (Westerlund, 1883) - Čechy, Morava

Pupillidae

013 zrnovka alpská Pupilla alpicola (Charpentier, 1837) - Čechy asi vyhynulý, Morava

014 zrnovka mechová Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

015 zrnovka žebernatá Pupilla sterrii (Voith, 1840) - Čechy, Morava

016 zrnovka trojzubá Pupilla triplicata (Studer, 1820) - Čechy, Morava

Pyramidulidae

017 kuželovka skalní Pyramidula pusilla (Vallot, 1801) - Čechy, Morava

Valloniidae

018 údolníček žebernatý Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

019 údolníček rýhovaný Vallonia enniensis (Gredler, 1856) - Čechy, Morava

020 údolníček šikmý Vallonia excentrica Sterki, 1893 - Čechy, Morava. Vallonia excentrica je podle některých autorů „hladová“ forma druhu Vallonia pulchella vyskytující se na méně příznivých stanovištích.

021 údolníček drobný Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

022 ostnatka trnitá Acanthinula aculeata (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Vertiginidae

023 ostroústka drsná Columella aspera Waldén, 1966 - Čechy, Morava

024 ostroústka bezzubá Columella edentula (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava

025 drobnička jižní Truncatellina claustralis (Gredler, 1856) - Čechy, Morava

026 drobnička žebernatá Truncatellina costulata (Nilsson, 1823) - Morava

027 drobnička válcovitá Truncatellina cylindrica (A. Férussac, 1807) - Čechy, Morava

028 vrkoč horský Vertigo alpestris Alder, 1838 - Čechy, Morava

029 vrkoč útlý Vertigo angustior Jeffreys, 1830 - Čechy, Morava

030 vrkoč mnohozubý Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

031 vrkoč Geyerův Vertigo geyeri Lindholm, 1925 - Čechy

032 vrkoč bažinný Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) - Čechy, Morava

033 vrkoč lesní Vertigo pusilla O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava

034 vrkoč malinký Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

035 vrkoč nordický Vertigo ronnebyensis (Westerlund, 1871) - Čechy

036 vrkoč rýhovaný Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) - Čechy, Morava

Buliminidae

037 trojzubka stepní Chondrula tridens (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

038 hladovka horská Ena montana (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

039 hladovka chlumní Merdigera obscura (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

040 lačník stepní Zebrina detrita (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Clausiliidae

041 vřetenovka vosková opavská Cochlodina cerata opaviensis Brabenec et Mácha, 1960 - Morava

042 vřetenovka zaměněná Cochlodina costata silesiaca (A. Schmidt, 1868) - Čechy, asi vyhynulý na Moravě

043 vřetenovka utajená krkonošská Cochlodina dubiosa corcontica Brabenec, 1967 - Čechy

044 vřetenovka hladká Cochlodina laminata (Montagu, 1803) - Čechy, Morava

045 vřetenovka rovnoústá Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) - Čechy, Morava

046 zdobenka tečkovaná Itala ornata (Rossmässler, 1836) - Čechy, Morava

047 žebernatěnka drobná Ruthenica filograna (Rossmässler, 1836) - Čechy, Morava

048 vřetenec horský Pseudofusulus varians (C. Pfeiffer, 1828) - Čechy, asi vyhynulý na Moravě

049 řasnatka tmavá Macrogastra badia (C. Pfeiffer, 1828) - Čechy

050 řasnatka žebernatá Macrogastra latestriata (A. Schmidt, 1857) - Morava

051 řasnatka lesní Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

052 řasnatka nadmutá Macrogastra tumida (Rossmässler, 1836) - Čechy, Morava

053 řasnatka břichatá Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

054 závornatka černavá Clausilia bidentata (Ström, 1765) - Čechy

055 závornatka křížatá Clausilia cruciata (Studer, 1820) - Čechy, Morava

056 závornatka drsná Clausilia dubia Draparnaud, 1805 - Čechy, Morava

057 závornatka malá Clausilia parvula Férussac, 1807 - Čechy, Morava

058 závornatka kyjovitá Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 - Čechy, Morava

059 vřetenatka mnohozubá Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

060 vřetenatka obecná Alinda biplicata (Montagu, 1803) - Čechy, Morava

061 hrotice obrácená Balea perversa (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

062 vřetenatka hrubá Vestia gulo (E. A. Bielz, 1859) - Morava

063 vřetenatka Ranojevičova moravská Vestia ranojevici moravica (Brabenec, 1952) - Morava

064 vřetenatka nadmutá Vestia turgida (Rossmässler, 1836) - Čechy, Morava

065 vřetenatka šedavá Bulgarica cana (Held, 1836) - Čechy, Morava

066 vřetenatka lesklá Bulgarica nitidosa (Uličný, 1893) - Čechy endemit

Succineidae

067 jantarka podlouhlá Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

068 jantarka obecná Succinea putris (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

069 jantarka úhledná Oxyloma elegans (Risso, 1826) - Čechy, Morava

Ferussaciidae

070 bezočka šídlovitá Cecilioides acicula (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Punctidae

071 boděnka malinká Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

072 spirálovníček zemní Lucilla singleyana (Pilsbry, 1890) - Čechy, nepůvodní

Discidae

073 vrásenka orlojovitá Discus perspectivus (M. von Mühlfeld, 1816) - Čechy, Morava

074 vrásenka okrouhlá Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

075 vrásenka pomezní Discus ruderatus (A. Férussac, 1821) - Čechy, Morava

Gastrodontidae

076 zemounek lesní Zonitoides arboreus (Say, 1816) - nepůvodní Morava

077 zemounek lesklý Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Euconulidae

078 kuželík tmavý Euconulus praticola (Reinhardt, 1883) - Čechy, Morava

079 kuželík drobný Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Vitrinidae

080 skleněnka průsvitná Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

081 slimáčnice průhledná Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava

082 slimáčnice lesní Eucobresia nivalis (Dumont et Mortillet, 1854) - Čechy, Morava

083 slimáčník horský Semilimax kotulae (Westerlund, 1883) - Čechy, Morava

084 slimáčník táhlý Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) - Čechy, Morava

Zonitidae

085 skelnička stažená Vitrea contracta (Westerlund, 1871) - Čechy, Morava

086 skelnička průhledná Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

087 skelnička průzračná Vitrea diaphana (Studer, 1820) - Čechy, Morava

088 skelnička zjizvená Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871) - Čechy, Morava

089 skelnička karpatská Vitrea transsylvanica (Clessin, 1877) - Čechy, Morava

090 zemoun skalní Aegopis verticillus (Lamarck, 1822) - Čechy, Morava

Oxychilidae

091 sítovka podhorská Aegopinella epipedostoma (Fagot, 1879) - Morava

092 sítovka suchomilná Aegopinella minor (Stabile, 1864) - Čechy, Morava

093 sítovka blýštivá Aegopinella nitens (Michaud, 1831) - Čechy, Morava

094 sítovka lesklá Aegopinella nitidula (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava

095 sítovka čistá Aegopinella pura (Alder, 1830) - Čechy, Morava

096 Aegopinella ressmanni (Westerlund, 1883) - Čechy, od roku 2007

097 blyštivka rýhovaná Perpolita hammonis (Ström, 1765) - Čechy, Morava

098 blyštivka skleněná Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853) - Čechy, Morava

099 skelnatka česneková Oxychilus alliarius (Miller, 1822) - Čechy

100 skelnatka drnová Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

101 skelnatka stlačená Oxychilus depressus (Sterki, 1880) - Čechy, Morava

102 skelnatka západní Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837) - Čechy, Morava

103 skelnatka hladká Oxychilus glaber (Rossmässler, 1835) - Čechy, Morava

104 skelnatka zemní Oxychilus inopinatus (Uličný, 1887) - Čechy, Morava

105 skelnatka horská Oxychilus mortilleti (L. Pfeiffer, 1859) - Čechy

106 sklovatka krátkonohá Daudebardia brevipes (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava

107 sklovatka rudá Daudebardia rufa (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava

Milacidae

108 plžice štíhlá Tandonia budapestensis (Hazay, 1881) - Čechy, Morava

109 plžice vroubená Tandonia rustica (Millet, 1843) - Čechy

Limacidae

110 modranka karpatská Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851) - Morava

111 slimák popelavý Limax cinereoniger Wolf, 1803 - Čechy, Morava

112 slimák největší Limax maximus Linnaeus, 1758 - Čechy, Morava

113 slimákovec pestrý Limacus flavus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

114 plžík žlutý Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

115 podkornatka karpatská Lehmannia macroflagellata Grossu et Lupu, 1962 - Čechy, Morava

116 podkornatka žíhaná Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

117 podkornatka jižní Lehmannia nyctelia (Bourguignat, 1861) - Morava

Agriolimacidae

118 slimáček polní Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

119 slimáček hladký Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

120 slimáček středomořský Deroceras panormitanum (Lessona et Pollonera, 1882) - Morava

121 slimáček lesní Deroceras praecox Wiktor, 1966 - Čechy, Morava

122 slimáček síťkovaný Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

123 slimáček světlý Deroceras rodnae Grossu et Lupu, 1965 - Čechy, Morava

124 slimáček evropský Deroceras sturanyi (Simroth, 1894) - Čechy, Morava

125 slimáček balkánský Deroceras turcicum (Simroth, 1894) - Čechy, Morava

Boettgerillidae

126 blednička útlá Boettgerilla pallens Simroth, 1912 - nepůvodní, Čechy, Morava

Arionidae

127 plzák alpský Arion obesoductus Reischütz, 1973 - synonymum: Arion alpinus auct. nec Pollonera, 1887 - Čechy, Morava

128 plzák žíhaný Arion circumscriptus Johnston, 1828 - Čechy, Morava

129 plzák obecný Arion distinctus Mabille, 1868 - Čechy, Morava

130 plzák žlutopruhý Arion fasciatus (Nilsson, 1823) - Čechy, Morava

131 plzák nejmenší Arion intermedius (Normand, 1852) - Čechy, Morava

132 plzák španělský Arion lusitanicus Mabille, 1868 - nepůvodní, Čechy, Morava

133 plzák lesní Arion rufus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

134 plzák hajní Arion silvaticus Lohmander, 1937 - Čechy, Morava

135 plzák hnědý Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Bradybaenidae

136 keřovka plavá Fruticicola fruticum (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Hygromiidae

137 trojlaločka pyskatá Helicodonta obvoluta (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

138 keřnatka vrásčitá Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

139 tmavoretka kentská Monacha cantiana (Montagu, 1803) - Čechy nepůvodní

140 tmavoretka bělavá Monacha cartusiana (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

141 srstnatka chlupatá Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

142 srstnatka západní Trochulus sericeus (Draparnaud, 1801) - Čechy, Morava

143 srstnatka huňatá Trochulus villosulus (Rossmässler, 1838) - Morava

144 srstnatka karpatská Plicuteria lubomirskii (Ślósarskii, 1881) - Čechy, Morava

145 srstnatka bezzubá Petasina edentula (Draparnaud, 1805) - Čechy

146 srstnatka jednozubá Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava

147 suchomilka rýhovaná Helicopsis striata (O. F. Müller, 1774) - Čechy, na Moravě vyhynulý

148 suchomilka pannonská Candidula soosiana (J. Wagner, 1933) - Morava

149 suchomilka bělavá Candidula unifasciata (Poiret, 1801) - Čechy, Morava

150 suchomilka ladní Helicella itala (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

151 suchomilka obecná Xerolenta obvia (Menke, 1828) - Čechy, Morava

152 suchomilka přehlížená Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805) - Čechy

153 dvojzubka lužní Perforatella bidentata (Gmelin, 1791) - Čechy, Morava

154 vlahovka narudlá Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

155 vlahovka karpatská Monachoides vicinus (Rossmässler, 1842) - Čechy, Morava

156 vlahovka rezavá Pseudotrichia rubiginosa (Rossmässler, 1838) - Čechy, Morava

157 žihlobytka stinná Urticicola umbrosus (C. Pfeiffer, 1828) - Čechy, Morava

Helicidae

158 plamatka lesní Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

159 skalnice kýlnatá Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

160 skalnice lepá Faustina faustina (Rossmässler, 1835) - Čechy, Morava

161 zuboústka trojzubá Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) - Čechy, Morava

162 zuboústka sametová Causa holosericea (Studer, 1820) - Čechy, Morava

163 páskovka keřová Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

164 páskovka hajní Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

165 páskovka žíhaná Cepaea vindobonensis (A. Férussac, 1821) - Čechy, Morava

166 hlemýžď zahradní Helix pomatia Linnaeus, 1758 - Čechy, Morava

 

 

V případě, že se bude doplňovat seznam o další druhy dostane plž další pořadové číslo a bude zařazen do čeleďě kam patří.

Příklad: 167 závornatka okrouhlá Discus rotundatus O.F.Müller, 1774    čeleď: Discidae

168 plzák zahradní Arion hortensis  A. Férussac, 1819 Čechy

            

  

Zdroj:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1%C5%AF_%C4%8Ceska