Obrázek uživatele Anonym

158 Plamatka lesní

Plamatka lesní

 

158 Plamatka lesní Arianta arbustorum Linnaeus, 1758

 

Helicidae - hlemýžďovití

 

fotografii s laskavostí zapůčila LiWe 

 

Popis:
 
 

      Plamatka lesní má tenkostěnnou, mírně průsvitnou kulovitou ulitu o pěti závitech s tupě kuželovitým vrcholem. Ulita je zbarvena tmavohnědě a obvykle mívá jednu tmavší podélnou páskou a drobné žluté skvrnky.  Šířka ulity bývá 18-25 mm, výška 12-22 mm, přičemž rozměry jsou závislé na území, které plamatka obývá, velikost a tloušťka stěn kolísá v závislosti na množství vápníku v prostředí. Ústí je šikmé, eliptické. Obústí ostré, rozšířené hlavně vespod, se zřetelným bílým pyskem. Píštěl je dokonale zakrytá. Barva je tmavě hnědá, obvykle s jednou tmavší podélnou páskou a drobnými žlutými skvrnkami.  Noha je šedá až černá.

 

Rozšíření:

 

     Obývá vlhké lesy v nížinách a zasahuje i vysoko do hor. Hojná, vyhýbá se jen bezlesým oblastem a stepím. Střední a severní Evropa. Vých. Francie, střední Evropa na sever od Alp, Alpy, Finsko, Polsko, Ukrajina, Karpaty.

 
 Výskyt plamatky - zeleně 

 

 Biologie a ekologie:
 

Rodu plamatka (Alpicola) je podřízeno několik poddruhů:

  • Arianta arbustorum alpicola
  • Arianta arbustorum arbustorum
  • Arianta arbustorum canigonensis
  • Arianta arbustorum picea
  • Arianta arbustorum pseudorudis
  • Arianta arbustorum repellini
  • Arianta arbustorum styriaca
  • Arianta arbustorum vareliensis

 

Možná záměna: Poměrně charakteristický druh, ulitu je možné si splést snad jen s hlemýžděm zahradním (Helix pomatia) a tmavou formou páskovky keřové (Cepaea hortensis). Hlemýžď zahradní má ulitu rýhovanou a světlejší. Páskovka keřová má ulitu menší a nahoře více zašpičatělou.

  

     Plamatka lesní obývá vlhké listnaté lesy, lužní lesy v nížinách, ale také lesy horských poloh. Není náročná na biotop, často se s ní setkáme na místech s větším zdrojem vápníku. Plamatku nalézáme zejména za deštivého počasí, kdy se často ve společnosti hlemýždě zahradního vydává ze svého úkrytu. Vzácně se objevují i albinotické formy plamatky. Chov v zajetí je možný, byly zaznamenány i snůšky kulovitých bílých vajec v počtu kolem 50.