Obrázek uživatele Anonym

111 Slimák popelavý

 

Slimák popelavý

 

111 Slimák popelavý Limax cinereoniger Wolf, 1803

 

Limacidae - slimákovití

 

fotografie:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Limax_cinereoniger.JPG, autor:Teemu Mäki

 

  

 

Popis:

 

     Velký druh nahého plže - slimáka, měří natažený 120 -200 mm,  smrštěný do 10 cm. Výjimečně může měřit (natažený) až 30 cm a tím je pravděpodobně největší suchozemský nahý plž na světě. (Druhý největší je Ariolimax columbianus  - slimák banánový, měřící až 25 cm. (Mořští nazí plži jsou výrazně větší). Noha je silná, s napjatou pokožkou a výrazně vyniklý kýl zasahuje až do poloviny hřbetu. Pokožkové hrboly jsou na hřbetě dlouhé 8 až  10 mm, na bocích 5 až 7 mm.
 
        
        Zbarvení je velmi variabilní, nejčastěji však tmavě šedomodré se světlým kýlem v zadní čísti nohy. Vyskytují se však i světle šedí až bílý jedinci s tmavými skvrnkami kolem kýlu. Známí jsou i albinotičtí jedinci. Spodní strana těla je okolo okrajů tmavá, uprostřed světlá.                                                                                                                     Fotografii s laskavostí zapůjčil Radim Šidlík
 
      Někteří jedinci jsou antracitově černí, jiní nevýrazně bělaví nebo popelavě šedi. Kresba často bývá uspořádána do podélných pruhů, štít však zůstává jednobarevně šedý, černý nebo červený. Je popsána řada barevných forem - jednou z nejhezčích je L. cinereo-niger bielzi, která má masově červený hřbet s rudým kýlem a tmavě rudý až černý štít (vyskytuje se např. na Křivoklátsku).  Chodidlo je vždy výrazně rozčleněno na světlá střední a tmavá okrajová pole. Sliz je bezbarvý, hřbetní destička 8,5 mm dlouhá a 6 mm široká

 

 

                                                                                                                         fotografii s laskavostí zapůjčila mad snailer

 

 

Slimák popelavý v bělavém zbarvení, nalezen v Pardubicích v příměstském lese na Dubině 

 

 

Rozšíření:

 

    Obývá téměř celou Evropu od Britských ostrovů po evropskou část bývalého SSSR, od Skandinávie po středomořské ostrovy. V Česku je málo dotčtený je to hojný druh po celém území, od nížin do hor. Není uveden v červeném seznamu IUCN.

 

 Možná záměna:

 

     Světlé jedince se skvrnami lze zaměnit se slimákem největším (Limax maximus), který je více skvrnitý a světle hnědě zbarvený a má jednobarevné chodidlo a skvrnitý štít, Mladé jedince lze zaměnit i s ostatními slimáky. Od plzáků rodu Arion se liší přítomností nápadného kýlu a umístěním dýchacího otvoru, které je u slimáků v zadní části štítu (u plzáků v přední). Zaměnit jej můžeme za slimáka největšího, který nebo za podkornatkou žíhanou (mladé jedince). Od plzáka lesního ho rozeznáme podle umístění pneumostomu a kýlu na hřbetě. 

 

Popalaví z chovatelké stanice Mad Snailer - Limax

 

Biologie a ekologie:

 

     Obývá převážně lesní porosty a dává přednost lesům podhorským a horský, zejména v listnatých, smíšených a lužních lesích. Vyhledává zastíněné a husté lesy. Vzácněji také v okolí lidských sídel a v zahradách. Ukrývá se pod padlými kmeny, kameny nebo kůrou starých stromů, v trouchnivých pařezech apod. V místech výskytu bývá hojný, často najdeme více jedinců pohromadě. Živí se houbami, zelenými částmi rostlin, hlízami a různými živočišnými zbytky.  Ze svého úkrytu vylézá až v noci, nebo za deště.

 

      Je možný i jejich chov v zajetí, když má zajištěny co nejlepší přirozené podmínky, nejlepší je prostorné venkovní terárium.

 

snůška je na dlouhém "řetízku" než se vejce uvolní 

 

 

 

 

vejce slimák nezahrabává, ale pokláda například pod ztrouchnivělé dřevo, do mechu, při hledání je lze snadno nalést: foto mad snailer

i

nformace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Slim%C3%A1k_popelav%C3%BD,

http://www.abicko.cz/clanek/system-nezarazeno/3551/slimaci-slimak-popelavy.html

http://www.naturabohemica.cz/limax-cinereoniger/