Obrázek uživatele Anonym

04. Levotočivost ulity

Genetika lekce 4.

Barva květů - dokončení

  Začínáme, barvou květů - to ale jenom pro názornost.

Opakování: A červená barva květů je dominantní

            a bílá barva květů je recesivní 

Matka

Otec

A

A

a

Aa

Aa

a

Aa

Aa

      Co můžeme vyčíst z této tabulky? F1 jsou heterozygoti, nebo homozygoti ? Jaký bude fenotyp? Kdo to zvládne bez další lekce?

Odpovědi:   Všichni jedinci jsou heterozygoti Aa

                 Všichni jedinci budou fenotypově zbarveni červeně, protože alela A je dominantní nad alelou a, která se v heterozygotním stavu neprojeví.

a teď něco hodně, ale hodně složitého: 

 Levotočivost ulity

      Příkladem dědičnosti je levotočivost a pravotočivost ulity u vodního plže uchatky toulavé, která je spíše známá pod názvem plovatka toulavá Radix peregra O. F. Müller, 1774).

V ČR běžný druh po celém území, vystupuje i do vyšších poloh. Plovatka toulavá žije v drobných stojatých vodách, kalužích, tůních, v pramenitých stružkách, ale i v mírně tekoucích vodách. Na vhodných místech se vyskytuje ve velkém počtu. Živí se zejména řasami a organickými zbytky rostlinného původu. Uchatka je hermafrodit.

      Tento příklad uvádím, protože, je to doslova učebnicový  příklad mateřské dědičnosti u plže, který je hermafrodit.  Pokud je jeden z rodičů levotočivý dd a druhý z rodičů je pravotočivý DD v generaci F1 se objeví jedinci všichni stejní - všichni jsou buď pravotočiví, nebo levotočiví - vykazují matroklinitu, jejich potomstvo v generaci F2 je jednotně ale pouze pravotočivé. (Matroklinita – typ dědičnosti, při které je určitý fenotypový znak předáván potomstvu výlučně v podobě, v jaké se vyskytoval u matky. Záleží který šnek v generaci P snesl vejce, a který se stal tím pádem matkou a podle toho budo šnečci pravo, či levotočiví. viz dole schéma, jiná situace je ale u jejich potomků v generaci F2)

            Ke štěpení pak dochází až v generaci F3. Proč k tomu dochází? Bylo zjištěno, že jedinci s genotypem dd při rýhování vajíčka, mají zrcadlově obrácené dělení. Produkty alel D a d, tvořené v somatických buňkách (tělní buňky) a oocytech (z nich vznikají vajíčka - proto také mateřská dědičnost u hermafroditů), určují prostorovou orientaci prvních dvou mitotických dělení -diploidního jádra zygoty.  (Dělení jádra buňky při kterém se chromozomy prodlužují a v mikroskopu se stávají viditelní a začínají se orientovat ke středu buňky, vytváří se dělící vřetánko, jehož vlákna se připojí k cetromeře chromozomu a ty pak putují kë dvou pólům buňky).  Do závorky jsem musela dát některé odborné výrazy do srozumitelnější, řeči a hodně pokrátila, ale tím jsem se dopustila i menších nepřesností.

  

 

Albino body

Teď ale  přejdeme od hrachu a vodního plže k suchozemským šnekům a konkrétně k Lissachatinám. Zabývám se testovacím chovem právě u albínů:

 Lissachatina fulica hamilei  albino body,

Lissachatina fulica rodatzi albino body 

Lissachatina albopicta albino body,

Lisachatina reticulata albino body

Lissachatina immaculata var. pantera leucistic

      Píšeme albino body, ale co vlastně znamená albín?

       Bílé zbarvení je důsledkem nepřítomnosti pigmentu, černého barviva melaninu a je to vlastně vada, které se nedá léčit a může způsobovat i různé zdravotní potíže, např. nižší životaschopnost. Na bílou barvu se váží totiž další geny, které nejsou pro organismus někdy moc příznivé.  Problematiku si ukážeme nejdříve na Lissachatinách, které mám nejvíce otestované. Albinotická noha je u šneků podmíněna recesivní alelou, pro kterou jsem zvolila písmeno c. Tato alela ale při křížení přesto částečně ovlivňuje zbarvení nohy u generace F1. Dojde ke zesvětlení tmavé nohy. Tento jev můžeme nazvat neúplná dominance. A aby toho nebylo málo, u šneků je kožním útvarem i ulita a ta u varianty rodatzi je žlutá! Ano i zde se albinismus projevuje, ale neovlivní žluté, nebo červené zbarvení. Tento jev je známý např. u hadů a nazývá se xantorismus. Ale to zabíhám užhodně daleko. Vrátíme se zpět k naší oblíbené: Lissachatina fulica hamilei albino body:

Příklad:

Fulica s tmavou nohou a bez přítomnosti alely pro albinismus: genotyp CC

Fulica s bílou - albinotickou nohou: genotyp cc

 P:

Matka

Otec

C

C

c

Cc

Cc

c

Cc

Cc

Generace F1 bude mít tmavě zbarvenou nohu, která ale bude ve světlejším odstínu, než byl v našem případě otec. Všichni budou heterozygoti a budou fenotypově i genotypově stejní.

Vznik generace F2:

F1:

Matka

Otec

C

c

C

CC

Cc

c

Cc

cc

Generace F1 se bude už genotypově i fenotypově odlišovat. Jak budou jedinci zbarveni (fenotyp)?

To je otázka pro příští lekci, odpoví někdo správně, zkuste to!

 

Lissachatina fulica hamilei albino body, v zahraníčí je známý i podle názvu " Bílý nefrit"

 

Použitá literatura:

http://www.naturabohemica.cz/radix-pere

Jan Nečásek a kolektiv: Obecná genetika, SPN 1979

http://lekarske.slovniky.cz/pojem/matroklinita

Group: 
Science