Obrázek uživatele Anonym

49 Kamomil říční

Kamomil říční

  

49 Kamomil říční  Ancylus Fluviatilis O.F.Müller, 1774

 

Planobidae - kamomilovité

 

Fotografii s laskavostí zapůjčila LiWe 

 

Vzhled:

 

 

      Na rozdíl od ostatních našich vodních plžů žijí příslušníci této čeledi téměř přisedle, což ovlivňuje i jejich tělesnou stavbu. Ulita kamomilů netvoří závity, má pouze tupý, doprava a dozadu pootočený vrchol. Stěny ulity jsou tenké, křehké, téměř průsvitné, s jemným paprsčitým rýhováním. Zbarvení přechází od rudohnědé, přes rohově hnědou a žlutavou až k šedobílé. Délka ulity je 4,5 až 9 mm, šířka 3,4 až 6,8 mm, výška 1,8 až 5 mm. Ústí je široce otevřené, vejčitého tvaru. Ulita kamomila říčního bývá často přirovnávána k frygické čapce.

 

 

 Výskyt:

  

      Kamomil říční obývá bystře tekoucí vody, především kamenité potoky a řeky, vyskytuje se také ve velkých pramenech, především v lesnatých oblastech. V létě zpravidla bývá pevně přichycen na svrchní straně kamenů. Při podzimním poklesu vody se stěhuje na spodní stranu kamenů, kde přezimuje. S oblibou se zdržuje také na konstrukcích jezů, je však velmi citlivý na znečištění vody. Dříve býval hojný i ve Vltavě v Praze, dnes je však následkem znečištění mnohem vzácnější. Obývá větší část Evropy, Alžírsko a Zakavkazí. Na Sibiř již nezasahuje. 

 

Biologie a ekologie:

 

  

      Živí se zelenými řasami a rozsivkami. Tohoto plže si do akvária můžete přinést s kameny z řeky a to nejen z čistých řek, takže není pravda, že v akváriích působí jako indikátor kvality vody. Vyhledává prudce tekoucí vody s dostatkem. kyslíku. V přírodě žijí cca 1 rok, v akvarijních podmínkách zpravidla jen několik měsíců. Jsou citliví na chemikálie jako např.: malachitová zeleň, formaldehyd a všechny přípravky s obsahem mědi. V létě bývá často na vrchní straně kamenů, kde nachází více potravy; s podzimním poklesem teploty přechází na spodní stranu kamenů a tam přečkává zimu. Obývá převážnou část Evropy.

 

  

 

 Kamomil doslova přisátý redukovanou nohou ke kameni, fotografii s laskavostí zapůjčila LiWe

 

 

 

 

 

 

Informace:

http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_bezobratli/html06/foto_014.html

http://rybicky.net/atlasostatnich/kamomil_ricni

http://oko.yin.cz/36/vodni-plzi/kamomil-ricni/