Obrázek uživatele Anonym

00 Vodní plži ČR

Seznam vodních plžů ČR 

  

  

V přehledu jsou uvedeny pouze řády, čeledi a jednotlivé druhy. U nich je uveden výskyt na Moravě či v Čechách a zda se jedná o nepůvodní či lokálně vyhynulý druh.

 

 Neritimorpha

Neritidae

01 zubovec dunajský Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer, 1828) - Morava

02 zubovec říční Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) - Čechy vyhynulý

Architaenioglossa
Viviparidae

03 bahenka uherská Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) - Morava

04 bahenka živorodá Viviparus contectus (Millet, 1813) - Čechy, Morava

05 bahenka pruhovaná Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) - Čechy

Sorbeoconcha
Hydrobiidae
06 písečník novozélandský Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) - nepůvodní, Čechy, Morava

07 vývěrka slovenská Alzoniella slovenica (Ložek et Brtek, 1964) - Morava endemit

08 praménka rakouská Bythinella austriaca (von Frauenfeld, 1857) agg. - Čechy, Morava

09 kamolep říční Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) - Morava

Bithyniidae

10 bahnivka nadmutá Bithynia leachii (Sheppard, 1823) - Morava

11 bahnivka rmutná Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

12 bahnivka lužní (dříve nerozlišována: bahnivka nadmutá) Bithynia troschelii (Paasch, 1842) - Byla pokládána na Moravě za lokálně vyhynulou. Byla znovuobjevena v roce 2008.

Ectobranchia
Valvatidae

13 točenka plochá Valvata cristata O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava

14 točenka veleústá Valvata macrostoma Mörch, 1864 - Čechy

15 točenka kulovitá Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

Hygrophila
Acroloxidae

16 člunice jezerní Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

Lymnaeidae

17 bahnatka malá Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

18 blatenka tmavá Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) - Čechy, Morava

19 blatenka rybničná Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821) - Čechy

20 blatenka severní Catascopia occulta (Jackiewicz, 1959) - Čechy

21 blatenka bažinná Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

22 uchatka široká Radix ampla (Hartmann, 1821) - Čechy, Morava

23 uchatka nadmutá Radix auricularia (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

24 uchatka vejčitá Radix ovata (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava

25 uchatka toulavá Radix peregra (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

26 pláštěnka sliznatá Myxas glutinosa (O. F. Müller, 1774) - Čechy vyhynulý

27 plovatka bahenní Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

Physidae

28 levotočka bažinná Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

29 levatka říční Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

30 levatka ostrá Physella acuta (Draparnaud, 1805) - nepůvodní, Čechy, Morava

Planorbidae

31 terčovník kýlnatý Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava

32 terčovník vroubený Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

33 svinutec běloústý Anisus leucostoma (Millet, 1813) - Čechy, Morava

34 svinutec sedmitočný Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835) - Morava

35 svinutec kruhovitý Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

36 svinutec zploštělý Anisus vortex (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

37 svinutec tenký Anisus vorticulus (Troschel, 1834) - Čechy, Morava

38 řemeník svinutý Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

39 kružník severní Gyraulus acronicus (A. Férussac, 1807) - Čechy, Morava

40 kružník bělavý Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

41 kružník žebrovaný Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

42 kružník hladký Gyraulus laevis (Alder, 1838) - Čechy, Morava

43 kružník malý Gyraulus parvus (Say, 1817) - nepůvodní, Čechy, Morava

44 kružník Rossmasslerův Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) - Čechy, Morava

45 kýlnatec čočkovitý Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

46 lištovka lesklá Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava

47 okružák ploský Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava

48 menetovník rozšířený Menetus dilatatus (Gould, 1841) - nepůvodní, Čechy

49 kamomil říční Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava

50 člunka pravohrotá Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) - nepůvodní, Čechy, Morava

 

zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1%C5%AF_%C4%8Ceska