Obrázek uživatele Anonym

05. Albinismus

Genetika lekce 5.

 

Albinismus - dokončení

 

Pokračování z předešlé lekce  a nejdříve trochu opakování:

 

 

Fulica s tmavou nohou a bez přítomnosti alely pro albinismus: genotyp CC

Fulica s bílou - albinotickou nohou: genotyp cc

 

Vznik generace F2:

F1

.

Matka

Otec

C

c

C

CC

Cc

c

Cc

cc

Generace F1 se bude už genotypově i fenotypově odlišovat. Jak budou jedinci zbarveni (fenotyp)?

To je otázka pro příští lekci, odpoví někdo správně, zkuste to!

 

 

 

Odpověď:

 

¼ (CC) jedinců jsou homozygoti s tmavou nohou,

½ (Cc) jedinců jsou heterozygoti s tmavou nohou,

¼ (cc) jedinců jsou homozygoti s bílou nohou mají ve svém genotypu pouze gen pro albinismus.

Shrnutí: ¾ jedinců bude fenotypově mít nohu tmavou a ¼ budou albíni.

 

     Tímto způsobem probíhá chovatelský test u Lissachatina reticulata albino body:

 

Základem je reticulata bez genu pro albinismus, pocházejících od různých chovatelů. Každý chovný klasický šnek má za partnera albína. Jejich potomstvo F1 bude mít nohu tmavou, teprve generace F2 bude dál štěpit retky s bílou nohou ¼ a ½ retek bude mít tmavou nohu, ale při jejich další plemenitbě budou se dále štěpit a ¼ retek bude mít nohu tmavou.

 

Příklad: v jakém poměru se budou štěpit retky, když použijeme na generaci F1 znovu albína?

 

Matka

Otec

C

c

c

Cc

cc

c

Cc

cc

 

Pokusí se někdo odpovědět?

 

     V dalším chovatelském testu probíhá pokus o barevnou variantu u Lissachatina albopictaalbino body. Tady je cesta poněkud zdlouhavá, protože albinismus u albopict, nebyl zatím vůbec popsán. Navíc albopicta je šnek pro šlechtění problémový. A ještě navíc se musí použít při šlechtění jiný druh šneka. Původně byl záměr použít Lissachatinu reticulata albino body, ale nebyl žádný tento šnek k dispozici, rovněž ulita nemá růžový apex. Proto se použila Lissachatina fulica v. hamilei albino body, která měla ve svém genotypu i růžově zbarvený apex. Bohužel jsou tu anatomické problémy při páření, kdy fulica potřebuje delší dobu k předání genetických informací, než albopicta a další velký problém je ve tvaru ulity, který přece jenom trochu odlišný. 

 

      Morfologické vlastnosti, jako tvar a utváření ulity, mají velkou dědivost h2 (h-kvadrát) a podle propočtů z minulých testů je koeficient dědivosti = h2, hodně vysoký, více než 80%. To znamená, že tvar ulity ovlivňuje pouze ve 20% prostředí. Z tohoto důvodu na generaci s bílou nohou se může použít znovu albopicta typu 2. A každý už tuší, že potomstvo bude mít nohu tmavou. Ale už budou mít ve svém genotypu gen pro albinismus. Celý proces šlechtění se tím značně prodlouží, ale ustálí se zbarvení a tvar ulity.

 

       Další možnosti je přísný výběr, kdy se vyberou jedinci kteří budou již typické Lissachatiny albopicty s růžovým apexem a s bílou nohou! Musíme počítat s velkými ztrátami šneků, protože šneky musíme nechat patřičně narůst. A jen méně než ¼ z celkového počtu albopict bude odpovídat standardu. Musíme si ovšem uvědomit, že albinismus je pokládán za genetickou vadu - gen c na sebe váže další geny, které nejsou pro organizmus příznivé, které se pak projeví menší velikostí, nižší životaschopností, špatným rozmnožováním... Jenomže člověku se toto zbarvení líbí a tak vznikla např. drůbež s bílým peřím.

 

 

     Lissachatina albopicta albino body byla ještě donedávna uváděna jako kříženc, ale tento pár už bude mít potomstvo bez názvu crossbreed (kříženec, hybrid). První šnečci po "bílých " rodičích se vylíhli po Vánocích (2013) v chovatelské stanici LiWe.

 

     Albinismus u Lissachatin je jednoduchý, ale jak je to vlastně u Archachatin, kde je barva nohy - "modrá" ? Lissachatiny se odlišují geneticky od Achatin i Archachatin a zde dochází k projevu celé alelické řadě Lokusu C.

 

Albinismus u Archachatin

 

 

     Dlouho jsem uvažovala, k čemu mohu geneticky porovnat zbarvení nohy u Archachatin a zase to "odnesly" kočky, protože se mi nepodařilo objevit alespoň nějaké zmíňky o problematice albinismu u šneků a tak jsem si drze dovolila přizpůsobit alelickou řadu savců  -  ke šnekům.

 

CC     plnobarené zbarvení nohy archachatiny, plnobarevnost je domimantní

cb cb snížení pigmentace nohy, noha je v barvě "šedivé" s tmavými konci těla (silver)

cs cs další snížení pigmentace, noha je bílá, ale konce těla jsou tmavší, přizpůsobím to s prominutím kočkám, šnek je taková "siamka" mezi Archachatinami  - akromelanismus

cc     pigmentace zcela vymizela a šnek je úplný albín a oči jsou bez pigmenti (pink)

 

     Je patrné, že může vzniknout řada kombinací, možností. A to jsem ještě v této řadě nevzala v úvahu situaci kdy tělo šneka je bílé, ale oči jsou částečně pigmentované, modré - leucistic ca ca (blue-eyad albino), tento stav může nastat u všech albínů, nejenom u Archachatin.

 

 

 

Archachatina marginata sututalis, plná barva - import Nigerie

 

Archachatina marginata suturalis silver body - foto s laskavostí zapůjčia mad snailer

 

 

             Archahatina marginata ovum albino body

 

 

Dalším příkladem sledování je žíhání, nebo spíše ztráta pruhů.

 

Žíhání

 

Ž

 

Na článku se pracuje

 

Použitá literatura:

 

O.Nečas a kolektiv: Obecná biologie, Praha 1972

Jan Nečásek a kolektiv: Obecná genetika, SPN 1979

Rangolf Müller, BI-Lexikon Rassakatzen,Berlin 1968

V.Babincová: Genetika koček, 1985

 

Doplněnila verba: 29.7.2013

 

              

Group: 
Science