Obrázek uživatele Anonym

Plzák černý

 

Plzák černý

 Plzák černý Arion ater Linnaeus, 1758

Arionidae - plzákovití

 

 foto:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_slug.jpg uživatel: Rasbak

Vzhled:

      Dospělý jedinec dosahuje 10 až 13 cm. Hlavní část těla tvoří svalnatá noha. Je to dlouhý svalnatý orgán pokrytý hlenem. Dýchací otvor se nachází na pravé straně v první polovině zrnitého pláště. Je tvořen lehce vyvýšenou tkání. Pohyb plzáka vychází z principu, kdy se první část nohy nadzvedne a on se celý posune dopředu. 

Rozšíření:

       Zeměpisné rozšíření plzáka černého je v oblasti severní Evropy, hlavně Anglie a druhotně též v Severní Americe. Tento druh není ohrožen a proto není legislativní ochrana potřeba. Není závislý na vápníku a může proto žít na písčitých půdách, nebo i kyselých močálech. Žije na chladnějších a travnatých plochách, na zahradách působí dost destruktivní činností.

Biologie a ekologie

      Aktivním se plzák stává hlavně za chladné noci, kdy se vydává za potravou. Po vydatném dešti je pravděpodobné, že při procházce ho uvidíme plazit se po nějaké cestičce. Plzáci se živí převážně tlejícími zbytky rostlin a živočichů. Jsou to všežravci, pochutnávají si na houbách, rostlinách, ale občas je jídelníček doplněn červůy hmyzem, rozpadající se vegetací a výkaly.

       Plzák je hermafrodit a k oplodnění vajíčka je potřeba partnera. Páření trvá i několik hodin. Nejprve se dva plzáci okolo sebe plazí. Teprve potom se spojí. Při propletení těl si vzájemně vymění sperma, které je uloženo v miniaturním váčku nazývaném spermatofor. Pak se oba jedinci oddělí. Oplodněná malá bílá vejce zahrabou do země, kde jsou chráněna před deštěm i mrazem. A to po dobu několika týdnů, ale i celou zimu. Plzák klade 20 – 50 vajec ve skupince. Celkem jich je asi 200. Chráněná jsou i díky tvrdému obalu, který se velice rychle vytvoří po snesení. Vejce klade do trhlin v zemi, nebo do ztrouchnivělých pařezů. Na konci zimy, zhruba po 6ti týdnech se z nich vylíhnou mladí plzáci, kteří jsou totožní se svými rodiči, jen jsou menší. Další slimáci se líhnou až na jaře.

 

 plzák černý se kříží s plzákem španělským

 

Informace 

http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200208%20mekkysi/m%C4%9Bkk%C3%BD%C5%A1i.html foto hybrida

http://dadikuv-blog.blog.cz/1205/slimaci-plzaci

http://www.biolib.cz/cz/taxonsubtaxa/id2893/

http://www.biolib.cz/cz/taxontree/id2893/