Obrázek uživatele Anonym

16 Člunice jezerní

 

Člunice jezerní

  

16 Člunice jezerní Acroloxus lacustris Linnaeus, 1758

Jezernice pravohrotá

Člunka pravohrotá

  

Synonymum: Ancylus lacustris 

Ferrisis clessiniana

Femissia fragilis

Ferrissia wautieri

 

 Acroloxidae - člunicovité

 

  

http://rybicky.net/atlasostatnich/clunice_jezerni  - foto: Johan

 

Rozšíření:

 

Evropa, Severní Amerika, Asie. K nám byla zavlečena v roce 1942, jeprve do Polabí a na Moravu.

 

Popis a ekologie:

 

     Drobní plži citliví na čistotu a kvalitu vody. Žije přisedlým způsobem, ve stojatých, čí mírně tekoucích vodách, odstavených ramenech a tůních.  Je známo 5 endemických druhů. Ulitu nemají točenou, jako většina plžů, ale téměř plochou, ve tvaru malého krunýře se špičkou pootočením do leva, je tenká a křehká, až průsvitná. Velmi vzácně se mohou vyskytnout v akváriu zavlečením s živou potravou, jsou velcí max 8 mm. Jsou naprosto neškodní. Živí se převážně řasou, kterou rádi seškrabují ze skla. V akváriu se jeví jako malé bílé skvrny pohybující se po skle, nebo rostlinách. 

 

     Poměrně rychle se množí. Je hermafroditní, rozmnožuje se nakladením vajíček. Ve velkém počtu může zhoršit kvalitu vody. K přemnožení však dochází jen velmi vzácně. V přírodě žijí cca 1 rok, v akvarijních podmínkách zpravidla jen několik měsíců. Velmi podobný je Kanomil říční (Ancylus fluviatilis) - plž předožábrý, miskovitý, má zaniklou dutinu plášťovou a přídatné zevní žábro. Jsou citliví na chemikálie jako např.: malachitová zeleň, formaldehyd a všechny přípravky s obsahem mědi.

 Fotografie: Monika Kluglerová

http://rybicky.net/fotogalerie.php?sekce=atlasostatnich&c=1 foto: Monika Kuglerová