Obrázek uživatele Anonym

06. b Křížení

 Nová barevná forma 

 Lissachatina albopicta albino body

        Na začátku roku 2010 jsme spolu s mad snailer zaslechly velké přání, mít tak "albopiktu" s bílou nohou! A ať se pokusíme ji najít nebo vyšlechtit. Albinismus je znám prakticky u všech druhů, ale u albopict zatím zjištěn nebyl. Znamenalo to ji "vytvořit". Snadno se řekne, ale hůř udělá!

  Postup:

 1) vypracovat matematický vzorec pro budoucí "albopiktu", kdy se může už tento kříženec považovat za čistokrevného šneka a kolik bude potřeba jediců, aby se omezila velká příbuzenská plemenitba, chov minimélně na základě 4 kmenů

2) získat gen pro albinismus, ale od kterých šneků, které vlastně připadají v úvahu?

    a) Lissachatina reticulata albino body. Bohužel byl tehdy velký nedostatek jedinců, kteří by vůbec přežili, úhyn šneků byl opravdu hodně vysoký

    b) Lissachatina fulica hamilei albino body s podmínkou růžového apexu

3) pro lepší utváření ulity použít jako základ albopictu v typu pro první kmen typ 1 a později typ 2 , která je sice menší, ale má zavalitější ulitu. Jen pro vysvětlení - morfologické vlasnosti mají vysokou dědivost, pohybující se kolem 80%.

4) prostor pro jednotlivé páry, nová terária, označování.... 

 

Část regálu a nová terária, které zhotovil p.Václav  Hryz

Problémy které vyvstaly při křížení a s kterými se tak trochu počítalo:

 Páření

        Každý si určitě všiml páření u fulic, protože trvá i několik hodin. Kdo si všiml páření u albopict může to nazvat štěstím. Páření probíhá pro odlišnost pohlavního ústrojí jen několik minut. A problém byl také u toho, že někteří šneci ve vytvořených párech bylo  k sobě dost agresivní! Snad tušili, že k sobě nějak nepatří. Měla jsem vytvořených 10 chovných párů a jen od 5ti! se podařilo získat vejce a to vždy jen od albopicty, fulica působila pouze jako otec.

 První vrhy:

  

  

        Vybraný a ještě velice mladý pár (aby si na sebe zvykli), albopicta F2 s ulitou "zavalitější" se skvrnami, fulica s protáhlejší ulitou, ještě s výrazným žíháním,  vedle už dospělých rodičů, jsou už šnečci s bílou nohou

Generace F1:

        V obou chovatelských stanicích se podařilo odchovat několik vrhů. V chovatelských stanicích se podařil chov rovněž ve dvou kmenech, kde do chovu zasáhli albopiktičky od chovateky Hnusík a to byly v typu 2. Dále tu byli šneci albopiktky typu 1, pocházející od chovatele T. Protivy. Dále pak šneci z vlasních chovů. Jednotlivé páry byly označeny a byla nutná i přesná evidence.

 

Albopicta typu 1, rodiče potomků působíci v chovu, pocházejících od chovatele p. T. Protivy, úspěšní i v závodech šneků

Albopicta typu 2, rodiče potomků působící v chovu, pochází od chovatelky Hnusík a ty pocházejí z Rakouska

        Vylíhla se generace F1, 50% kříženci mezi 2. druhy. Všichni šneci se podobali  rodičům. Všichni měli ve svém genotypu gen pro zbarvení nohy - c - albinicmus. Tím se zároveň  zesvětlala i ulita, objevilo se pruhování a skvrnitost. Všechny nadějní šnečci byli odchováváni do stáří 4 měsíců. Nevhodní jedinci se postupně vyřazovali zamrazením. Ze zbylých nejlepších šneků se vybrali jen ty co se nejvíce podobali Liss. albopictě. Vytvořili se nejvhodnější páry vznilké z vrhů. Ještě jako mladé se opět ustájili zvlášť.

 

F1 50%  kříženci, ještě s tmavší nohou

  Generace F2:

 

      Rodiče generace F2 z chovatelské stanice Mad Snailer, nejplodnější pár a podle mého i nejkrásnější foto: 3.9.2012

 

         Dne 15.10.2012 byl první výběr potomků pocházejících z páření generace F1. Vylíhlo se několik vrhů, kde byla část potomků s bílou nohou, některé vrhy, kde byli ponecháni albínci, musely být utraceny, protože neodpovídaly tomu co jsme zamýšlely (albínci byli malého vzrůstu a nechtěly jsme z takového vrhu šnečky použít k dalšímu šlechtění).  V generaci F2 docházelo ke štěpení vloh: 1/4 s bílou nohou a genotypu cc, 2/4 jedinců s tmvou nohou s genotypem Cc Cc a 1/4 jedinců byla rovněž s tmavou nohou, ale bez genu pro albinismus CC CC. Šnečci s barevnou nohou byli utraceni. Ponecháni byli vyjímečně pěkní jedinci, jako pozdější rezerva (museli ale vykazovat svštlejší zbarvení nohy - předpoklad Cc).  

 

     Tak to je on první vrh u mad snailer,  kde bylo dostatečné množství šnečků s bílou nohou a ten otazníček= tak už můžeme vybírat albínky?

       První velice nadějný vrh byl konečně vylíhnut u mad snailer. Potomstvo z generace F2 bylo vytvořeno z jedinců z obou chovatelských stanic. Od samého začátku jsme vybíraly jedince odpovídající velikosti a i zbarvení ulit, tak aby se co nejvíce podobali albopictám. Je jasné, že při výběru jedinců určených pro další chov docházelo k dalším velkým ztrátám a humálníím likvidacím šnečků.

 

 enerace F2 jsou stále ještě kříženci, ale již s genem pro albinismus, tentokrát zase Golded Rain

Generace F3:

 

              Pro vznik další generace se opět použili jedinci kteří pocházeli z druhé chovatelské stanice a rovněž i z jiného vrhu. Jejích potomstvo stále ještě neslo slovo kříženec. Poprvé se také dostali do podvědomí chovatelů. Byli představeni na burzách. Teprve potomstvo z této generace F4 se už mohlo uznat podle chovatelských zásad jako čistokrevné. První čistokrevný vrh se vylíhl v chovatelské stanici dne 15.10. 2012 viz poslední foto a na Vánoce v roce 2012 se vylíhl druhý v  chovatelské stanici LiWe. Od roku 2013 se líhnou již čistokrevně!

       Popsala jsem jenom stručně postup při vzniku barevné formy u Lissachatina albopicta, na které se nepodílela příroda. Ale není tomu konec mám v záloze ještě krásné šnečky získané z generace F1 a pokusíme se zpětně získat původní albopicty typu 2, který se vytrácí z chovu, pokud se nenajdou poslední zbytky tohoto typu albopict.

   

 Tak to je ON první čistokrevný odchov

A už jdou do chovu!

 

 

 

 

Na článku se pracuje

  

 

 

 

 Použitá literatura:

 B.Kníže, R. Šiler a kolektiv 1978: Genetika zvířat SZN Praha

 http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2010/Cerven---2010/Zoologicke-trideni-zvere-na-urovni-nizsich-systema.aspx

 

Group: 
Science