Obrázek uživatele Anonym

14. Práce s plži

Práce s plži

a neb poznáváme a využíváme zákonitosti dědičnosti

 návod pro ty, kteří chtějí dále studovat na školách s přírodovědným oborem

         Jako každý vědní obor, tak i genetika má svou základní abecedu, se kterou jsme se již seznámili. Musíme se také podívat na způsoby studia genetky s přihlédnutím k našim možnostem a prostředkům, tj. nejčastěji dobře ořezaná tužka, papír, váze, centimetr, nebo "šupler"a pro usnadnění práce i využít PC - tabulek. No a my co jsme pobyt ve školních lavicích už trochu dříve navštěvovali, tak nám přece jenom něco zanechal, především alespoň stopy matematického umu. Vystačíme si  přitom se čtyřmi základními početními úkony, tj. se sčítáním, odčítáním, násobením a dělením. Dále si musíme uvědomit i generační interval šneka (doba od narození rodičů do narození jejich vnuků, tj. doba mezi dvěma generacemi.)je poměrně krátký a tak pozorování nemusí trvat desítky let.... i když...

            Již několikrát jsem mluvila o proměnlivosti, která je dědičná nebo nedědičná. Aťje již jakéhokoli druhu, musíme se ji naučit hodnotit. Jenom stručně připomenu. Při dědičné proměnlivosti se pozorovatelné odchylky dědí, tj. přenášejí se pohlavní cestou z rodičů na potomstvo. Udržují se tedy v dalších generacích. Při nedědičné proměnlivosti se samozřejmě pozorované rozdíly nedědí.K tomu využíváme matematickou statistiku Matematické statistice užívané v biologických vědách, k nimž patří i genetika, říkáme obvykle biometrika a mluvíme pak o biometrických metodách.  Význam tohoto oboru pro genetiku a praktické  chovatelství je značný.  Především je třeba vidět jednu důležitou okolnost. Ze zdánlivého chaosu podkladových čísel - někdy máme pocit, že z našich rozsáhlých záznamů nic kloudného nevyvodíme, že se utopíme v číslech - dovede matematická statistika odvodit několik základních hodnot, jimž říkáme základní statistické veličiny, které velmi zřetelně a jasně definují proměnlivost sledovaného znaku.

 

  Lissachatina fulica hamilej var. rodatzi albino  body sleduji od roku 2008, foto z roku 2010

Teď už konec povídání. Ukážeme si sledování na konkrétním případě: Achatina achatina ghana

 

Achatinky ze dne 20.8.2014 - skupina 1A ve stáří 43 dnů ulita dlouhá 2,101 cm

Dne 6.7.2014 jsem dostala k dispozici právě se líhnoucí vrh achatinek a další snůšku dne 14.8.2014.

Další vrh achatinek s albino body přicestoval dne 8.8.2014

 Co všechno se dá z dostupným vybavením sledovat:

1) velikost vajec v závislosti na velikosti ulity a váhy rodičů, zvláště "matky"

2) počet vylíhnutých šnečků - % líhnivosti

3) velikost šnečků, kteří se dostali na povrch lignocelu

4) počet šnečků, kteří se dostávají na povrch v určitém intervalu

5) pravidelné měření šnečků, později i vážení

6) první proužky na ulitě - vybarvování šnečků

7) další hodnoty, třeba spotřeba krmiva na 1mm růstu ulity.......pohlavní dospělost, první páření, první snůška.....

      Protože vylíhnutých šnečků bývá větší množství je potřeba si nějak pomoci. Achatinky jsem proto rozdělila do skupin zhruba po 50ti šnečcích. Později se skupiny znovu rozdělili, podle toho, jak šnečci rostli. Při pozorování se šneci  většinou nevyřazují, sleduje se úhyn tj. přirozená selekce. Pokud je ale šneků příliž velké množství - skupina se může zmenšit. Z těchto důvodů je dobré rozdělit šneky podle růstu. Po ukončení průzkumu se šneci nabídnou jiným chovatelům.

     V současné době, kdy každý má v dosahu PC je práce velice usnadněná. Pamatuji si, že jsem při jiném výzkumu musela rozložit po hale archy s různými údaji a pak lezla po čtyřech a s kakulačkou v ruce a s poznámkami v zubech...a těch tabulek, mizejících propisovaček!....ale zase trochu vážně. 

 

   31. 7.2014 průměrná velikost ve stáří 25 dni 1,446 cm

Prvotní evidence: 

 

 První skupina šnečků ve stáří 43 dnů 2,101 cm

      Počátečný růst achatin je pomalý od stáří 1,5 měsíce už rostou rychleji a na prvním roce stáří mohou dorůstat kolem 11cm, záleží ovšem na typu. Abíni bohužel nemám ještě pro jejich malý počet  vyhodnocené, ale předpokládám, že gen pro albinismus ovlivňuje i růst a také rodiče jsou o několik cm menší než klasické achatiny. Do vyhodnocování byla zahrnuta skupinka achatinek s albinotickou nohou v počtu 11 šnečků.

      Růst šnečklů se dá zaznamenat pomocí růstové křivky - zanést do grafu. Pokud je znám růst rodičů, je možné pak jednotlivé údaje porovnat a vyhodnotit.

Článek byl silně zkrácen o tabulky, které se při přesunu z originálu úplně "rozhodily"a staly se nepřehlednými. Z uvedených podkladů, pak není problém zhotovit potvrzení o původu prodávanáých šneků dalšímu chovateli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group: 
Science