Obrázek uživatele Anonym

10. Ulita

                                                                                                              Ulita:

 

     Útrobní nesymetrický vak obsahuje orgány, bývá nejčastěji doprava spirálově stočený. Vnější strana vaku je pokrytá kožním záhybem, který se nazývá plášť. Plášť obsahuje žlázy, které produkují na povrch uhličitan vápenatý a vytváří schránku plže,rovněž spirálovitě stočenou ulitu.

 

     Vápník, který plž přijme potravou je shromažďován v hemopankreatu a odtud se dopravuje (pomocí amébocytů, jako Ca3(PO4)2 ) do pláště. Zde působením enzymu krystalizuje.

 

     Ulita se skládá ze tří vrstev, vnitřní vrstva je tvořena aragonitem a odborně se nazývá hypostrakum. Mikroskopické tabulkové krystalky jsou navzájem spojeny konchinem. Této vrstvě se říká také perleťová, protože lom světla mezi vrstvičkami lupínků vytváří typický lesk a barvu perleti. Achatinu achatinu, ale nedonutíme ke tvorbě perel.

      Druhá, střední vrstva ostrakum jetvořena hranoly hustě na sebe natlačenými, uhličitanu vápenatého, spojeny tenkou vrstvou kalcitu. Tato vrstva je vylučována okrajem pláště a na starších částech ulity může i sílit, je to vrstva nejsilnější a proměnlivá.

      Poslední třetí vrstva periostrakum je pružná, tvořena proteinem kolcinem. Je pigmentovaná a může podléhat mechanickému působení, stírá se, ale je odolná proti chemickému působení. Na povrchu mohou vyrůstat i chlupy. U achatin se s nimi nesetkáme ale například u našeho šneka Srstnatky huňaté (Trichia villosula) ano. Někteří šneci, kteří žijí i na území, s větším slunečním zářením a suchem, si dokáží vytvořit a to velice rychle i průsvitnou, jakoby z celofánu vrstvičku, které odráží UV paprsky. Šnek se pak jeví jako pozlacený například Lissachatina immaculata var. pantera typ 2 z Madagaskaru. Při styku s vodou, vrstva praská a odlupuje se, šnek má opět původní zbarvení.

 

Při vážení a měření ulit achatin achatin jsem zjistila velké rozdíly ve hmotnosti takřka stejně velkých ulit. Příklad:

Číslo šneka

Délka ulity v cm

Hmotnost šneka v g

úhyn

Váha ulity v g

Síla ulity v mm

4 Gero

13,781

453

8.6.2011

199

2,45

5 Geminy

13,455

291

1.6.2010

61

1,68

 

 

 

\"\"U ulit achatin je vidět patrný rozdíl v jejich síle. První 4 Gero - ulita o hmotnosti 199 g, je silná a masivní. Druhá je průhledná 5 Geminy hmotnost 61 g

 

 

 

     Při vážení plžů se ale nedá poznat váha ulity a celková váha šneka u dvou skoro totožně velkých šneků. U těchto šneků není známo místo jejich odchytu, ani zdroj výživy. Uvedený odchyt – Ghana

 

 

                                                       Popis ulity:

 

     Vrchol ulity se nazývá odborně apex a je tvořen prvními závity, které se tvoří ještě při embryonálním vývoji šneka. Pak následuje několik závitů oddělených od sebe švy. Poslední závit je největší a rozeznáváme na něm cívkovou část obústí – columella, je to rozlišující znak. Na obrázku u aag má nafialovělou barvu. Následuje růstová část obústí, tvořící lem ulity. Plocha mezi columellou a lemem je ústí.

 

 

Použitá literatura:

Nečas O.: Obecná biologie, Praha 1972

Group: 
Science