Obrázek uživatele Anonym

2. Tanzanie

Původní zemí, od kud se fulica začala šířit do světa, je jak už jsem  psala, Tanzanie a její ostrovy.  

     

       Další odlišné typy od jednoho z největších šneků původem z Tanzanie se k nám dovezly po roce 2000, kdy byl již větší zájem o africké plže. V nabídce dovozců (2009) se objevila mohutná a tmavá fulica pod názvem Fulica dark body, nebo známou i pod obchodním (a také lákavým) názvem Fulica XXXL. Tato fulica je opravdu nejtmavší, je tmavě hnědá a na prvních závitech mírně pruhovaná, Ulita je dlouhá průměrně 10 – 13 cm, váha 80 – 130g (v mém chovu). Poslední závit upoutá svojí velkou šířkou. Noha šneka je tmavá.

  

      V zajetí se snadno rozmnožuje, ale postupně se ulita zesvětluje a zužuje, světlá i její noha. První vejce jsou ve stáří 5. měsíců v počátku kolem 100 – 150, v dalších snůškách 200 – 350. Snůškové období 2 roky. Je pravděpodobné, že se tento typ šneka se širokou ulitou dostal na Madagaskar a přizpůsobil se tamním podmínkám (viz následující šneci z Madagaskaru).

  

První potomstvo líhnuté od odchycených fulic v roce 2010


2.generace v zajetí, po importech z roku 2010

Potomek chovaný čistokrevně u nás od roku 2005, chov  probíhá jen na nejlepších jedincích a tím se zvyšuje velikost šneka a i následně jeho hmotnost, která se blíží k 200 g. Potomstvo velice rychle roste a vybarvuje se: doslova rezavé pruhy v kobinací s černými. U tohoto šneka se nevyskytuje gen pro albinismus.


 

Další velice oblíbené fulice jsou:       Lissachatina fulica hamillei Petit, 1859,

                                                             Lissachatina fulica hamillei f. rodatzi Dunker, 1852

  

      Podruh hamillei je oproti předchozímu druhu o něco málo menší a odlišuje se hlavně narůžovělým apexem. Ulita není tak tmavě zbarvená a obsahuje více světlých pruhů.

V mém chovu dosahují velikosti 8 - 11 cm, váha kolem 80 - 120 g, počet vaec 150 – 350, první snůška 40 -100, počet snůšek za 1. rok 3 - 6 s počtem vajec 700 - 1400 a v následujícím roce 2 snůšky s celkovým počtem 115 - 250 "vajíček". Pohlavní činnost šneků je pak ukončena.

  

      Zvláštností fulice hamillei je gen pro zesvětlení ulity, který s v tzv. heterozygotním stavu neprojeví. U tohoto podruhu bylo provedeno několik chovatelských testů. Při páření jedinců s hnědou ulitou se vylíhnou i jedinci se světlou - žlutou ulitou.  Tato forma s projevem genu pro albinismus se nazývá rodatzi (fulica má načervenalý apex)

6 Chitusi 1268 vajíček, druhý rok 115

 1 Chloe, forma rodatzi

 6 Chitusi zbarvení hamillei