Obrázek uživatele Anonym

13. Chov. test: Liss. immaculata var. pantera leucistic

 Lissachatina immaculata var. pantera leucistic

 

      Už delší dobou se zabývám albinismem v chovu šneků, zvláště u Lissachatin, kde je dědičnost albinismu jednodušší, než u Archachatin, u kterých se vyskytuje celá alelická série u které může vzniknout řada kombinací.

 

     Albinismus nohy se vyskytuje u Lissachatiny immaculaty pantery leucistic. Tento šnek se v současné době potýká s malým růstem, nebo i s úhynem. Albinismus se líbí člověku, ale šnek v přírodě, by těžko obstál a proto si příroda tohle dokázala zařídit slabý jedinec nepřežije. Gen pro ztrátu pigmentu na sebe váže další nežádoucí geny a je na člověku, aby přísným výběrem ponechal v chovu, jen ty nejsilnější jedince.

 

Pireus

 

 

       Z důvodu nedostatku kvalitních šneků se tři chovatelské stanice dohodly na jeho regeneraci (Landsnails, Archachatina a Golded Rain). Základatelem je šnek se jménem Pireus a k němu budou dány šneci bez genu pro albinismus, kteří budou odchovávány každý zvlášť, tak aby nedošlo k jejich vzájemnému páření.

 

Trochu základú genetiky:

 

:           CC    x     cc
F1:                 Cc
F2:          CC     Cc    Cc   cc

 

 

P= parentální generace - rodiče
F1= první filiální generace
F2= druhá filiální generace vzniklá spářením sourozenců (F1)
F3= třetí filiální grnerace vzniklá spářením jedinců z generace F2

CC= homozygot plnobarevný, maximální stupeň pigmentace - klasická pantera
cc = homozygot bez melaninu - albín, recesivní - Pireus
Cc= heterozygot, převládne barevná noha - všichni jedinci budou mít barevnou nohu

Genotyp: 1:2:1 ( jedna skupina CC, dvě skupiny Cc a jedna skupina cc)
Fenotyp: 3:1 (tři skupiny s barevnou nohou a jedna skupina s bílou nohou)

 

      Jedinci z generace F1 budou předány do chovatelských stanic k dalšímu chovu, vylíhne se generace F2, kde 1/4 potomstva bude již s bílou nohou a jejich potomstvo bude stále s albinotickou nohou.
1/2 jedinců bude mít nohu barevnou, ale přece jenom o něco světlejší než klasická panterka.
1/4 šneků však bude již s barevnou nohou (tmavší odstín) - ¨maximální stupeň pigmentace.

      Je možnost i dalšího chovu: jedinci z generace F2 budou opětovně použiti k dalšímu chovu (F3), použijí se šneci ke zpáření z dalších chovatelských stanic, získá se další 1/4 albínů. Případně použití albína (Cc x cc), pak 1/2 potomsta.

 

     Teď už jenom zbývá, aby páření albína s klasikou panterou se stalo skutečností a tento celý projekt se stal skutečností.  Dne 4.5.2013, přibyli šnečci v klasické barvě do chovu. "Panterky" pro rozvoj chovu poskytl s laskavosti Archachatina - M. Šimon. Vzhledem k tomu, že obnova šneka s albinotickou nohou se zakládá na jediném šneku, je nutná alespoň prostorová izolace, proto tři chovatelské stanice, kteří budou odchovávat již vybrané jedince a od nich pak získají už šneci s albinotickou nohou. O celém vývoji budu i nadále informovat.

 

   Šneci Lissachatina immaculata var. pantera jsou již označeni a tím i individuálně sledováni.

                                          10.5.2013 Lissachatina immaculata pantera Férussac,1832
     Praprarodiče: 1 Peddy: váha 105g, ulita 10,2 cm   3 Porto: váha 105g, ulita 9,4 cm, oba účastníci Mistrovství světa, Praskačka 2010: Porto 4. míto a Peddy 5. místo,
     Šneci pantera mají známý původ od roku 2009. Dne 20.5.2013 byl mladý, a rychle rostoucí šnek s číslem 1 dán do terária k albínovi Pireu a  tak byl vytvořen první chovný  pár: Pireus:váha 54g délka ulity 8,346 cm a  šnek č. 1 jménem Pan: 21g délka ulity  5,737 cm (10.5.2013 vážil 17g a délka ulity 5,116 cm).

         5.8. 2013 došlo k prvnímu pářeni immaculát. Albín Pireus 71 g 8,925 cm a Pan 58g 8,287 cm. Náhradník číslo 2, umístěn v samostatném boxu, váha 65 g, délka ulity 8,720 cm a druhý náhradník číslo 4, opět  odchováván v  samostatném boxu: 52 g a délka ulity 8,265 cm. Další immaculaty panteři bez albinotického genu čísla 3 a 5 byli dáni do společného boxu, mají stejnou váhu i míru ulity: 50 g a 7,8 cm ulita. (míry zjišťovány dne 29.7.2013)   

Dašl výsledky: šneci jsou sledováni každý týden: dne 10.8.2013 Pireus 73g a délka ulity 9,074 cm, jeho partner Pan, 67 g a ulita je dlouhá 8,653cm (náhradníci stále odchovávani individuálně: číslo 2 69 g s ulitou 8,882 cm dlouhou a druhý náhradník číslo 4: 59 g ulita 8,776 cm.
24.8.213  Pireus 77g ulita 9,201 cm a Pan 79 g ulita 8,840 cm. Oba partneři se již několikrát pářili.
 

                                                                                           
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group: 
Science