Obrázek uživatele Anonym

Seznam vodních plžů Čech a Slovenska

 

                                                                Vodní plži Čech

 

 

Neritimorpha
Neritidae
1. zubovec dunajský Theodoxus danubialis (C. Pfeiffer, 1828) - Morava 
2. zubovec říční Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) - Čechy vyhynulý
Architaenioglossa Viviparidae
3. bahenka uherská Viviparus acerosus (Bourguignat, 1862) - Morava 
4. bahenka živorodá Viviparus contectus (Millet, 1813) - Čechy, Morava
5. bahenka pruhovaná Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) - Čechy
Sorbeoconcha
Hydrobiidae
6. písečník novozélandský Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) - nepůvodní, Čechy, Morava
7. vývěrka slovenská Alzoniella slovenica (Ložek et Brtek, 1964) - Morava endemit
8. praménka rakouská Bythinella austriaca (von Frauenfeld, 1857) agg. - Čechy, Morava
9. kamolep říční Lithoglyphus naticoides (C. Pfeiffer, 1828) - Morava
Bithyniidae
10. bahnivka nadmutá Bithynia leachii (Sheppard, 1823) - Morava
11. bahnivka rmutná Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
12. Bahnivka lužní Bithynia troschelii (Paasch, 1842) Morava
Ectobranchia Valvatidae
13. točenka plochá Valvata cristata O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava
14. točenka veleústá Valvata macrostoma Mörch, 1864 - Čechy
15. točenka kulovitá Valvata piscinalis (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava
Hygrophila Acroloxidae
16. člunice jezerní Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
Lymnaeidae
17. bahnatka malá Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava
18. blatenka tmavá Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) - Čechy, Morava
19. blatenka rybničná Stagnicola fuscus (C. Pfeiffer, 1821) - Čechy
20. blatenka severní Catascopia occulta (Jackiewicz, 1959) - Čechy
21. blatenka bažinná Stagnicola palustris (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava
22. uchatka široká Radix ampla (Hartmann, 1821) - Čechy, Morava
23. uchatka nadmutá Radix auricularia (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
24. uchatka vejčitá Radix ovata (Draparnaud, 1805) - Čechy, Morava
25. uchatka toulavá Radix peregra (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava
26. pláštěnka sliznatá Myxas glutinosa (O. F. Müller, 1774) - Čechy vyhynulý
27. plovatka bahenní Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
Physidae
28. levotočka bažinná Aplexa hypnorum (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
29. levatka říční Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
30. levatka ostrá Physella acuta (Draparnaud, 1805) - nepůvodní, Čechy, Morava
Planorbidae
31. terčovnk kýlnatý Planorbis carinatus O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava
32. terčovník vroubený Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
33. svinutec běloústý Anisus leucostoma (Millet, 1813) - Čechy, Morava
34. svinutec sedmitočný Anisus septemgyratus (Rossmässler, 1835) - Morava
35. svinutec kruhovitý Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
36. svinutec zploštělý Anisus vortex (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
37. svinutec tenký Anisus vorticulus (Troschel, 1834) - Čechy, Morava
38. řemeník svinutý Bathyomphalus contortus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
39. kružník severní Gyraulus acronicus (A. Férussac, 1807) - Čechy, Morava
40. kružník bělavý Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava
41. kružník žebrovaný Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
42. kružník hladký Gyraulus laevis (Alder, 1838) - Čechy, Morava
43. kružník malý Gyraulus parvus (Say, 1817) - nepůvodní, Čechy, Morava
44. kružník Rossmasslerův Gyraulus rossmaessleri (Auerswald, 1852) - Čechy, Morava
45. kýlnatec čočkovitý Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
46. lištovka lesklá Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) - Čechy, Morava
47. okružák ploský Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) - Čechy, Morava
48. menetovník rozšířený Menetus dilatatus (Gould, 1841) - nepůvodní, Čechy
49. kamomil říční Ancylus fluviatilis O. F. Müller, 1774 - Čechy, Morava
50. člunka pravohrotá Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) - nepůvodní, Čechy, Morava

 

 

Hystorie malakologie u nás

Dostupná literatura

 

Výzkum měkkýšů v ČR existuje zhruba 150 let:

1860 - Schöbl - první pokus o přehled měkkýšů v Čechách

1868 - Slavík - podrobnější přehled a intenzivnější zájem o mlže v Čechách

1892 - 1895 – Ulišný – nejznámější monografie

1948 - Ložek shrnutí poznatků, 1956 publikování všech měkkýšů v Československu

1998 - Beran kompletní práce sladkovodních druhů v ČR

1964 - Ložek Kompletní seznam měkkýšů v ČR

2001 - L. Juřičková, M. Horsák, a L. Beran - Kontrolní seznam a Červený seznam českých měkkýšů