Obrázek uživatele Anonym

06. a Křížení

 

 

Křížení

  První část, druhá část pokračuje vznikem nové barevné varianty

           Jiným názvem – hybridizace, je základní metodou studia dědičnosti, ale do běžného chovu nepatří. Ale abychom nemluvili moc vědecky, je to vlastně páření odlišných rodičovských jedinců. Na základě srovnávání shody nebo rozdílů ve fenotypu rodičů a potomsta poznáváme genotypový podklad znaků. Pro ještě lepší porozumění: páření mezi druhy Lissachatin, nebo i mezi Archachatinami. Jedinci vzniklí z křížení se nazývají kříženci, hybridi (crossbreed).

 V chovu šneků se můžeme setkat s dvojím způsobem křížení:

1) náhodné, kdy chovatel z neznalosti ponechá více druhů, či podruhů pohromadě v naivní představě, že se spolu nebudou pářit. Vejce z tohoto spojení se pak mohou znehodnotít, například zaschnutím a rozemletím, mohou se zkrmit. Nebo vylíhnuté potomstvo se zkrmí. Není solidní jednání jejich prodeje a nazvat je například jako oblovka žravá.....

2) úmyslné v chovatelských testech například mezidruhové, jehož cílem je zušlechtění jednoho původního druhu, nebo vytvoření nového. V běžných chovech se neprovádí a ani nedoporučují používat.  Metoda která se může použít v šlechtění šneků jako je například přilití krve, kdy se použije jedinec jiného druhu pouze jednou. Použije se například při nedostatku chovných jedinců a nebo chceme-li původní druh zachovat později zpětnou plemenitbou.

 Praktické použití:
Náhodné křížení:

         Těchto kříženců v poslední době, kdy dochází k  rozvoji chovu šneků, nějak moc přibývá. Dříve, ještě na počátku většího dovozu šneků (kolem roku 2008), se  stávalo křížení i neúmyslné, protože se nevědělo, že Archachatina marginata existuje ve dvou podruzích a to - suturalis s červeným apexem a ovum s bílým apexem. A tak se ještě v i soušasné době můžeme setkat s tím, že ve vrhu např. ovumek  objevíme šnečky s apexem červeným. 

         Další a můj konkrétní příběh začal dne 18.2.2012, kdy  jsem si domů ze Zverimexu donesla dva velké šneky velice podobné velkým "fulicám". Dostali jména Subaru a Scoty. Když jsem je zbavila různých nánosů na ulitě bylo vidět, že už mají toho i dost za sebou a s největší pravděpodobností se jedná o nějaké křížence a budou vozit tak akorát na burzy a ukazovat se návštěvníkům. Jaké ale bylo překvapaní, když jsem je viděla pářit a dokonce 23.4. 2012 Subaru začal snášet vejce a netrvalo dlouho a byla tu snůška i druhého šneka. Snesená vejce byla na fulicu hodně velká 0,642 x 0,497 cm, odpovídala spíše vejcím reticulat. Vylíhnuté potomstvo byla opravdu pěkná směsice. Vyskytovali se zde i šneci s albinotickou nohou. A co s tím?

 

        Potomci: různé zbarvení ulit, ale i nohy

          Většina šneků šla ke zkrmení, malá část pokračovala v odchovu. Rychlost růstu byla velká. Není to nic divného, protože kříženci získají od svých rodičů i ty lepší vlastnosti, v tomto případě rychlý růst. Tomuto ději se říká heterózní efekt a využívá se ho například u brojlerů (třeba kuřata, která si kupujeme – ta jsou narostlá už ve stáří 42 – 47. dnů!), to znamená že potomci mají lepší vlastnosti než rodiče.

 

                Na burze v Praze  budili šneci velkou pozornost, pro vybarvení ulity a rychlost růstu, ale všichni šneci, byli dání ke zkrmení, nebo i k jídlu, jako delikatesa. Ovšem Subaru i Scotty snesli další snůšku a opět se objevila směsice: takže podle vzhledu (fenotypu) se zde uplatnila: Lissachatina fulica hamilei albino body s růžovým apexem a Lissachatina  reticulata.  Ale.... ano uhodli jste! To bych nemohla být ani já abych si pro sebe neponechala šnekouše z dalších vrhů a bude se pokračovat na těchto křížencích, ze kterých si vyberu jen ty nejkrásnější a zbytek bude určen pro odvážlivce, kteří je využijí jako delikatesu a pak dají vědět, jak jim chutnal šnečí brojler - ovšem přání je jeda věc, ale - další vrhy se  nekonaly, dosud se je nepodařilo rozmnožit a také nevím jak chutnají.

 

     Na fotografii je testovací vybraný šnek pro využití k dalším podkladům: stáří 3,5 měsíce, délka ulity 8,395 cm, váha 54 g. Popis: základní zbarvení je  po Lissachatině reticulata, tvar a růžový apex je po Lissachatině fulica, světlá noha je ovlivněna genem pro albinismus. Potomstvo z tohoto spojení  se ukázalo jako neplodné. Vývoj pohlavních buněk byl¨s největší pravděpodobností potlačen rychlým růstem. Je to opravdu šnečí brojler, a rovněž i životnost těchto šneků je malá. Růst byl tak velký, že to nevydržela ani cévní soustava.  Je zajímavé, že potomstvo v tomto případě bylo neplodné. Chov byl  prakticky ukončen 1.7.2014 se vylíhl poslední vrh, který jsem dala ke zamrazení, ale zapomněla jsem v rohu líhně 5 zahrabaných malinkých šnečků a tak dostali život. A opět velice rychle.

  

Subaru: váha 240g, délka ulity 13,599 cm

  Neplodnost kříženců

      Trochu jsem se zamýšlela nad problémem neplodnosti právě u těchto kříženců, zvláště proto, že jiní kříženci vyskytující se v chovech se bohužel množí normálně, viz rodiče Subaru a Scotty. Odpovědi na otázky jsem hledala u vyšších živočíchů, kde jsou příčiny více známé.  Neplodnost mezidruhových kříženců se vyskytuje na několika úrovních. Obecně nejběžnějším případem je oboustranná neplodnost, tedy jak samců, tak i samic. Další možností je plodnost samic, ale neplodnost u všech samců. Další možností je snížená plodnost jen u některých samců (kříženci kočky divoké a kočky domácí). Posledním případem je situace, kdy se plodným samicím křížence rodí pouze mláďata samičího pohlaví. Samči křížence se tedy vůbec nevyskytují a udržování potomstva může probíhat pouze oplozením hybridní samice samcem některého z původních druhů. Že by v tomto případě byl příčinou hermafrodismus a možnost, že reticulata je přece jenom geneticky vzdálenější od fuliky? Kolik chromozómů má retka a kolik fulica? Jaká vada je vázaná na albinotický gen? Spářením sourozenců došlo k velkému vzniku homozygotů na úkor heterozygotů? Vyskytlo se zde oddělené pohlaví ? Po roce přece jenom došlo k opakované snůšce a to pouze u jednoho šneka. Nebo zbylí šnečci vytvořili malou populaci, která se prostě jenom náhodně nerozmnožila? Kdo ví?  Lissachatiny stále nejsou zcela probádány. Vyskytuje se spousta dalších otázek ale odpověď na tento problém bohužel neznám.

 

Poslední brojleři ze dne 11.8.2014dálka ulity 3,098 cm

 

          Brojleři ze dna 29.8.2014 délka ulity: 4,330 cm váha 9,2g

         Menší poučení: nedávat do jednoho terária spolu Lissachatiny, nebo Archachatiny. Nejlépe chovat každý druh, či podruh zvlášť a pokud se už stane, že šneci nakladou vejce, můžeme je nechat zaschnout, rozemlít a přidat jim je do krmení. Bohužel šnečí zásoba spermatu vystačí třeba na 3 – 5 snůšek a tak „vyčištění“ šneka může trvat i rok.

 Druhý příběh a přímo odstrašující

       Stal se tentokrát v chovatelské stanici Mad Snailer. Uvádím ho proto, protože se chovatlka velkou měrou zasloužila o vznik krásné barevné varianty šneka a velice dobře ví, co je to kříženec a rozhodně není ráda, když se pochybní kříženci dostávají zájemcům do jejich chovů. Také tento příběh je znám šnekařské veřejnosti. Čtěte dál a pochopíte.

     Na počátku chovu, v roce 2010 toužila chovatelka mad snailer získat další šnečky a její zájem se upřel na Achatina achatina z Ghany. Černé hlavičky vykukující ze žluté a tmavě žíhané ulitky ovšem z balíčku, který ji byl zaslán, všechny  nevykoukly. Chovatelka místo achatinek ji zaslala také cosi, co moc neodpovídalo druhu ale i ceně. Byli to malinkatí šnečci a mezi nimi i šneček podobný tak vzdáleně immaculátě kříženou fuličkou. Šneček rostl velice rychle a prakticky několikanásobně přerostl Achatiny. Vzezřením nápadně připomínali fuliku. Aby se přibližně zjistilo kdo vlastně byli  jeho předci, použil se v testovací plemenitbě. Vylíhla se pěkná směsice. V každém případě byl jeden z rodičů Lissachatina fulica hamilei albino body a pravděpodobně albopicta,nebo immaculata,  kteří byli v držení chovatelky. Původní chovatelka všechny šneky, totiž chovala ve společném teráriu spolu i s Achatinami a tak malé šnečky, kteří se podobali (vzdáleně) achatinkám zaměnila za ty pravé.

  

 Tak tohle je 3měsíční kříženec, který v tomto stáří dorostl 5,5 cm Tak tohle by se rozhodně nemělo stávat!!! Prodat křížence, místo ušlechtilé achatiny.

 Poučení, je dobré nechat si poslat fotografii posílaných šnečků.

Group: 
Science